Privacybeleid

privacy policy

1. Inleiding

1.1 We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers en servicegebruikers te beschermen.1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en servicegebruikers; met andere woorden, waar we de doeleinden en middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 We gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij je bij het eerste bezoek aan onze website vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies.

1.4 We gebruiken advertenties van derden om onze site te ondersteunen. Sommige van deze adverteerders kunnen worden bediend door onze externe adverteerder. U kunt hun privacybeleid en cookie beleid hier.U kunt uw cookies beheren hier .

1.5 In dit beleid verwijzen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Network N Limited. Zie sectie 13 voor meer informatie over ons.

2. Krediet

2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van Docular (https://docular.net).

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

3.1 In deze sectie 3 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën persoonsgegevens die we mogelijk verwerken;

(b) in het geval van persoonlijke gegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;

(c) de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en

(d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

3.2 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (‘gebruiksgegevens‘). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytische volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming voor onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.

3.3 We kunnen uw accountgegevens verwerken (‘accountgegevens‘). De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens is rechtstreeks van u of via uw Disqus-account, maar alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. De accountgegevens kunnen worden verwerkt om onze website te beheren, onze diensten te verlenen, de veiligheid van onze website en diensten te waarborgen, back-ups van onze databases te onderhouden en met u te communiceren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk een goed beheer van onze website en ons bedrijf.

3.4 We kunnen uw informatie die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website verwerken (‘profielgegevens‘). De profielgegevens kunnen uw naam, e-mailadres, profielfoto's, geboortedatum, interesses en hobby's bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te volgen. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk een goed beheer van onze website en ons bedrijf.

3.5 We kunnen uw persoonlijke gegevens die worden verstrekt tijdens het gebruik van onze services (‘servicegegevens‘). De servicegegevens kunnen de timing, frequentie en patroon van servicegebruik omvatten. De bron van de servicegegevens bent u. De servicegegevens kunnen worden verwerkt voor het gebruik van onze website, het leveren van onze services, het waarborgen van de veiligheid van onze website en services, het bijhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk een goed beheer van onze website en ons bedrijf.

3.6 We kunnen informatie die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten (‘publicatiegegevens‘). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om een ​​dergelijke publicatie mogelijk te maken en om onze website en services te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk een goed beheer van onze website en ons bedrijf.

3.7 We kunnen informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven (‘meldingsgegevens‘). De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante notificaties en / of nieuwsbrieven toe te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is het uitvoeren van een contract tussen u en ons en / of het ondernemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.8 We kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op alle communicatie die u ons stuurt (‘correspondentiegegevens‘). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens omvatten die bij de communicatie horen. Onze website genereert de metagegevens die zijn gekoppeld aan communicatie via de contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en zaken en communicatie met gebruikers.

3.9 Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in deze sectie 3, kunnen we ook al uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of in om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.10 Verstrek a.u.b. geen persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons, tenzij we u hierom vragen.

4. Verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

4.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze bedrijvengroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden en op basis van de rechtsgrondslagen zoals uiteengezet in dit beleid.

4.2 We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en / of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's, het inwinnen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij voor de rechtbank. procedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.3 We kunnen e-mailadressen aan MailChimp verstrekken voor zover dit redelijkerwijs nodig is om u onze e-mailnieuwsbrief te sturen, als u daarom hebt gevraagd (u kunt ons op elk moment informeren als u de nieuwsbrief niet langer nodig heeft).

4.4 We kunnen uw aanvraaggegevens bekendmaken aan een of meer van die geselecteerde externe leveranciers van goederen en diensten die op onze website zijn geïdentificeerd om hen in staat te stellen contact met u op te nemen, zodat ze u relevante goederen en / of producten kunnen aanbieden, op de markt brengen en verkopen. Diensten. Elke derde partij zal optreden als gegevensbeheerder of gegevensverwerker met betrekking tot de onderzoeksgegevens die we aan hem verstrekken; en nadat ze contact met u hebben opgenomen, zal elke derde partij u een kopie van zijn eigen privacybeleid bezorgen, dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die derde partij regelt.

4.5 Naast de specifieke openbaarmaking van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze sectie 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

5. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

5.1 In deze sectie 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in de VS, Europa en het VK. De Europese Commissie heeft een ‘adequaatheidsbesluit’ genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk EU-VS. Privacy Shield Framework.

5.3 Mailingdatabases bevinden zich in de VS en Australië. De Europese Commissie heeft een ‘adequaatheidsbesluit’ genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk EU-VS. Privacyschild en Zwitsers-U.S. Privacyschild.

5.4 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten, via internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

6. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

6.1 Deze sectie 6 beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 Persoonsgegevens die wij voor enig doel of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

6.3 We bewaren en verwijderen uw persoonlijke gegevens als volgt:

(a) Profielgegevens die persoonlijke gegevens bevatten, worden bewaard gedurende twee jaar na uw laatste login, als u meer dan twee jaar niet bent ingelogd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Als we geen melding hebben ontvangen binnen 30 dagen nadat u van plan bent uw account te gebruiken, zullen we uw profielgegevens verwijderen en u op de hoogte stellen van deze verwijdering.

(b) Cookiegegevens worden niet langer dan 30 dagen bewaard.

6.4 Niettegenstaande de andere bepalingen van deze sectie 6, kunnen we uw persoonsgegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

7. Wijzigingen

7.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7.2 U dient deze pagina af en toe te bezoeken om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

7.3 We kunnen u per e-mail of via het privéberichtensysteem op onze website op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

8. Uw rechten

8.1 In deze sectie 8 hebben we de rechten samengevat die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Daarom dient u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende autoriteiten te lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

8.2 Uw belangrijkste rechten onder de gegevensbeschermingswet zijn:

(a) het recht op toegang

(b) het recht op rectificatie(c) het recht om te wissen

(d) het recht om de verwerking te beperken

(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking(f) het recht op gegevensportabiliteit

(g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

(h) het recht om toestemming in te trekken.

8.3 U hebt het recht om te bevestigen of we uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd. Het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan:

(a) het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren worden administratiekosten van GBP 10 in rekening gebracht; en

(b) het verstrekken van passend bewijs van uw identiteit (voor dit doel accepteren we meestal een fotokopie van uw paspoort, gecertificeerd door een advocaat of bank, plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres).

8.4 U hebt het recht om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u aan te vullen.

8.5 In sommige omstandigheden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer: ​​de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor directmarketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om te wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.6 In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; verwerking is onwettig, maar u bent tegen verwijdering; we hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van onze verwerking, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

8.7 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan ons is toegekend; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

8.9 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswetgeving, heeft u het wettelijke recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

8.10 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

8.11 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens beschreven in sectie 13.

9. Over cookies

9.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt, teruggestuurd naar de server.

9.2 Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker wordt verwijderd vóór de vervaldatum; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

9.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies.

10. Cookies die we gebruiken

10.1 We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie - we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert

(b) status - we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website

(c) beveiliging - we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en services in het algemeen te beschermen

(d) reclame - we gebruiken cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: Google AdSense, Google AdExchange, Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn, Teads, Skimlinks, Monetizer 101)

(e) analyse - we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: Google Analytics, ComScore, Google Tag Manager, Crazy Egg, Facebook Audience, Google Analytics Audience)

(f) toestemming voor cookies - we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.

11. Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders

11.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

11.2 We gebruiken Google Analytics en Comscore om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics en Comscore verzamelen door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy. Het privacybeleid van Comscore is beschikbaar op https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy.

11.3 We plaatsen op onze website op interesses gebaseerde Google AdSense-advertenties. Deze zijn door Google afgestemd op uw interesses. Om uw interesses te bepalen, zal Google uw gedrag op onze website en op andere websites op internet volgen met behulp van cookies. U kunt interessecategorieën die aan uw browser zijn gekoppeld, bekijken, verwijderen of toevoegen door naar: https://adssettings.google.com te gaan. U kunt zich ook afmelden voor de AdSense-partnernetwerkcookie met behulp van die instellingen of met behulp van het multi-cookie-opt-outmechanisme van het Network Advertising Initiative op: http://optout.networkadvertising.org. Deze opt-out-mechanismen maken echter zelf gebruik van cookies en als u de cookies uit uw browser wist, wordt uw opt-out niet gehandhaafd. Om ervoor te zorgen dat een opt-out wordt gehandhaafd met betrekking tot een bepaalde browser, kunt u overwegen om de Google-browserplug-ins te gebruiken die beschikbaar zijn op: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11.4 We gebruiken Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn en Google Audiences om retargeting en Header Bidding uit te voeren. Deze service maakt gebruik van cookies om advertenties opnieuw te targeten en advertenties te targeten op basis van uw interesses. U kunt het privacybeleid van deze serviceproviders bekijken op http://avocet.io/privacy-policy, https://www.openx.com/legal/privacy-policy/, https://www.pulsepoint.com/ privacybeleid.html, https://www.sovrn.com/privacy-policy/ en https://www.google.com/policies/privacy/

12. Beheer van cookies

12.1 In de meeste browsers kunt u cookies weigeren en cookies verwijderen. De methoden hiervoor variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie krijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Chrome)(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox)

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera)

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari)

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

12.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

13. onze gegevens

13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Network N Limited.

13.2 We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 08063183 en ons hoofdkantoor is gevestigd in Circus Mews House, Circus Mews, Bath, Engeland, BA1 2PW.

13.3 Onze hoofdvestiging is Circus Mews House, Circus Mews, Bath, Engeland, BA1 2PW.

13.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, op het hierboven vermelde postadres;

(b) per e-mail met dit e-mailadres [e-mail beveiligd]